Welcome!  Salut!  Willkommen!  Привет!

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UP w Lublinie prowadzi lektoraty z języków obcych dla studentów i doktorantów. Oferuje także kursy języków obcych przygotowujące do egzaminów TELC koordynowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego. SPNJO jako ośrodek certyfikacji TELC przeprowadza sesje egzaminacyjne umożliwiające zdobycie międzynarodowego certyfikatu językowego.

Nauczamy czterech języków europejskich: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego.

Our team
spnjo team

Zespół SPNJO UP - 2009 r. - foto: Jacek Piasecki

Oprócz tego prowadzony jest lektorat z języka łacińskiego dla studentów weterynarii. Na większości kierunków studiów stacjonarnych kandydaci na studia licencjackie wybierają jeden główny język obcy i uczą się go przez cztery semestry (120 godzin). Na wielu wydziałach obowiązuje też lektorat z drugiego wybranego języka obcego trwający 60 godzin. Lektoraty wybranego języka obcego prowadzone są również na studiach zaocznych, w ilości godzin przewidzianej programem danego kierunku studiów. Prosimy śledzić zakładkę: informacje dla studentów.

Częścią każdego lektoratu jest moduł języka specjalistycznego (w zależności od poziomu językowego grupy jest to 10–30 godzin), obejmujący słownictwo i wyrażenia fachowe typowe dla danego kierunku. Naszym celem jest dobre wykształcenie językowe absolwentów, zwiększające ich szanse na rynku pracy.

Ucząc języków, staramy się również kształcić umiejętności interpersonalne oraz interkulturowe; we współczesnym świecie cechy te są kluczowymi kompetencjami podnoszącymi konkurencyjność absolwentów lubelskiego UP na międzynarodowym rynku pracy.

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Przyrodniczego jest członkiem Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO.